Thông tin Mooner
huongduong1972002
Nguyễn Dương
Level: 44 SP: 75
Đã làm 3532 bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenthianhduo
Tỉnh thành: Quảng Trị
Trường THPT: THPT Gio Linh
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Gio Linh-Huyện Gio Linh
Ngày tham gia: 07-07-2019 01:18