Thông tin Mooner
huyenngocngoc
Nguyễn Ngọc Huyền
Level: 96 SP: 77
Đã làm 5672 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100009493215352
Tỉnh thành: Sơn La
Trường THPT: Trường THPT Mai Sơn
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn -huyện Mai Sơn
Ngày tham gia: 09-02-2019 09:15