Thông tin Mooner
Huynhhangtran
Trần huỳnh hằng
Level: 20 SP: 100
Đã làm 1715 bài tập
FB: https://facebook.com/tranhuynhhang
Tỉnh thành: Đà Nẵng
Trường THPT: THPT Phan Châu Trinh
Đia chỉ trường THPT: Hải Châu 1, Hải Châu
Ngày tham gia: 22-08-2020 12:03