Thông tin Mooner
im1c0008
Xuân Danh
Level: 44 SP: 90
Đã làm 2154 bài tập
FB: https://facebook.com/xuandanh.03
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: Mooner 2K3
Đia chỉ trường THPT: Số 24 lô 14A Trung Yên 11 - Trung Hòa - Cầu Giấy
Ngày tham gia: 26-04-2020 02:12