Thông tin Mooner
jaica0g0t
Tiểu Siêu Nhân Xanh
Level: 58 SP: 79
Đã làm 7789 bài tập
FB: https://facebook.com/TranKhanhNam.2206
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Lương Thế Vinh
Đia chỉ trường THPT: Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày tham gia: 21-09-2016 08:58