Thông tin Mooner
katdrop
Đặng Như Phương
Level: 65 SP: 84
Đã làm 9347 bài tập
FB: https://facebook.com/ayuii.lia
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Anh Sơn 1
Đia chỉ trường THPT: Thạch Sơn, Anh Sơn
Ngày tham gia: 15-05-2018 07:51