Thông tin Mooner
kenti1610
Nguyễn Minh Quân
Level: 49 SP: 66
Đã làm 5145 bài tập
FB:
Tỉnh thành: Phú Thọ
Trường THPT: Trường THPT Tử Đà
Đia chỉ trường THPT: Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh
Ngày tham gia: 19-01-2020 01:45