Thông tin Mooner
khanh02062002
Quang Khánh
Level: 31 SP: 0
Đã làm 3730 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100013349763693
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Buôn Hồ
Đia chỉ trường THPT: Huyện Buôn Hồ
Ngày tham gia: 23-06-2017 08:24