Thông tin Mooner
khanhhuyng02
Nguyễn Khánh Huy
Level: 44 SP: 90
Đã làm 6030 bài tập
FB: https://facebook.com/long.trant.777
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: Mooner 2K2
Đia chỉ trường THPT: Số 24 lô 14A Trung Yên 11 - Trung Hòa - Cầu Giấy
Ngày tham gia: 17-10-2019 03:44