Thông tin Mooner
kimcuong0510
Nguyễn Bảo Ngọc
Level: 42 SP: 0
Đã làm 6379 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100009298219729
Tỉnh thành: Đồng Tháp
Trường THPT: THPT Hồng Ngự 1
Đia chỉ trường THPT: Xã An Bình A, H.Hồng Ngự
Ngày tham gia: 08-07-2019 12:09