Thông tin Mooner
Kingbtrvv
King dk
Level: 35 SP: 92
Đã làm 3009 bài tập
FB: https://m.facebook.com/profile.php
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Lương Thế Vinh
Đia chỉ trường THPT: Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày tham gia: 24-05-2019 03:21