Thông tin Mooner
kith169
Lê Nguyễn Kim Thoa
Level: 22 SP: 100
Đã làm 1809 bài tập
FB: https://facebook.com/kimthoa.lengg.9/
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT NgThựơngHiền
Đia chỉ trường THPT: 544 CMT8 Q Tân Bình
Ngày tham gia: 05-09-2020 12:45