Thông tin Mooner
lamoanh05
Ngô Ngọc Lam Oanh
Level: 33 SP: 56
Đã làm 4541 bài tập
FB: https://facebook.com/oanhminie
Tỉnh thành: Phú Yên
Trường THPT: THPT Trần Quốc Tuấn
Đia chỉ trường THPT: Xã Hòa Thắng, H.Phú Hòa, Phú Yên
Ngày tham gia: 01-06-2019 10:45