Thông tin Mooner
lavantuan101
lã văn tuấn
Level: 42 SP: 70
Đã làm 4385 bài tập
FB: Lã tuấn
Tỉnh thành: Hà Nam
Trường THPT: Trường THPT Thanh Liêm C
Đia chỉ trường THPT: Xã Thanh Thuổ, Thanh Liêm
Ngày tham gia: 14-05-2019 07:10