Thông tin Mooner
lehieu102
Lê Văn Hiếu
Level: 25 SP: 100
Đã làm 2679 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100006583272383
Tỉnh thành: Đắk Nông
Trường THPT: THPT Trường Chinh
Đia chỉ trường THPT: Xã Nhân Cơ, huyện Đăk Rlấp
Ngày tham gia: 07-08-2019 10:59