Thông tin Mooner
lelinhchi2000
Lê Linh Chi
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100006213697937
Tỉnh thành: Phú Thọ
Trường THPT: Trường THPT Hùng Vương
Đia chỉ trường THPT: Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ
Ngày tham gia: 23-06-2015 08:30