Thông tin Mooner
lephamtuquyen123
Lê Phạm Tú Quyên
Level: 5 SP: 100
Đã làm 271 bài tập
FB: https://facebook.com/tuquyen.le.98892
Tỉnh thành: Trà Vinh
Trường THPT: THPT Châu Thành
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Châu Thành,huyện Châu Thành,tỉnh Trà Vinh
Ngày tham gia: 28-07-2019 03:19