Thông tin Mooner
luongthithaopt
Nguyễn Thị Bích Phượng
Level: 22 SP: 100
Đã làm 1884 bài tập
FB: kienbaothaongoc
Tỉnh thành: Phú Thọ
Trường THPT: Trường THPT Phương Xá
Đia chỉ trường THPT: Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê
Ngày tham gia: 14-09-2019 06:14