Thông tin Mooner
luuthanhmy
Lưu Thanh Mỹ
Level: 10 SP: 23
Đã làm 914 bài tập
FB: https://facebook.com/thanhmy.luu.334
Tỉnh thành: Bình Định
Trường THPT: THPT An Lương
Đia chỉ trường THPT: Xã Mỹ Chánh,Huyện Phù Mỹ
Ngày tham gia: 05-08-2019 09:55