Thông tin Mooner
maimaihanhdao
Siêu Chíp
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/meomoms
Tỉnh thành: Thái Bình
Trường THPT: THPT Quỳnh Côi
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Quỳnh Côi -Quỳnh Phụ -Thái Bình
Ngày tham gia: 26-08-2017 02:46