Thông tin Mooner
maiquynhnhi2002
Mai Quỳnh Nhi
Level: 30 SP: 52
Đã làm 3182 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100034214924889
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Đông Hiếu
Đia chỉ trường THPT: Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn
Ngày tham gia: 21-03-2019 07:41