Thông tin Mooner
mgthu07
Nguyễn Trần Minh Thư
Level: 25 SP: 0
Đã làm 2485 bài tập
FB: https://facebook.com/minhthu.neh
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT Thủ Đức
Đia chỉ trường THPT: 166/24 Đẕng Văn Bi, P Bình Thọ,QThủ đức
Ngày tham gia: 20-07-2019 03:37