Thông tin Mooner
minhchiencm111
Dương Minh Chiến
Level: 52 SP: 84
Đã làm 7350 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100008253367769
Tỉnh thành: Bắc Giang
Trường THPT: THPT Việt Yên 1
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
Ngày tham gia: 25-10-2017 05:01