Thông tin Mooner
Mo1122002
Mơ dốt Lí
Level: 119 SP: 80
Đã làm 20028 bài tập
FB: https://facebook.com/tinhtri.chau.509511010
Tỉnh thành: Kiên Giang
Trường THPT: THPT Hòn Đất
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Hòn Đất -H. Hòn Đất
Ngày tham gia: 14-11-2018 07:50