Thông tin Mooner
moonly2020
lý 2020
Level: 29 SP: 45
Đã làm 3059 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100011373970685
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Đại Từ
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Đại Từ, huyện Đại Từ
Ngày tham gia: 07-05-2019 04:08