Thông tin Mooner
mt0822
Nguyễn Mai Thư
Level: 42 SP: 32
Đã làm 6485 bài tập
FB: https://m.facebook.com/profile.php?ref=bookmarks
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Sơn Tây
Đia chỉ trường THPT: Thành phố Sơn Tây
Ngày tham gia: 05-07-2019 01:23