Thông tin Mooner
myngoc1708
Đặng Trần Mỹ Ngọc
Level: 17 SP: 0
Đã làm 1130 bài tập
FB: https://facebook.com/bbhnuu
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Đia chỉ trường THPT: Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Ngày tham gia: 15-07-2019 06:26