Thông tin Mooner
ngaynanglen2003
Nguyễn Xuân Thiệu
Level: 51 SP: 90
Đã làm 7368 bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenxuanthieu
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Trung Giã
Đia chỉ trường THPT: Xã Trung Giã, H Sóc Sơn
Ngày tham gia: 22-04-2020 10:21