Thông tin Mooner
nghiapham2003
Phạm Minh Nghĩa
Level: 33 SP: 92
Đã làm 1924 bài tập
FB: https://facebook.com/phamnghia.2003
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Bình Giang
Đia chỉ trường THPT: Xã Thái Học, H. Bình Giang
Ngày tham gia: 08-05-2020 08:48