Thông tin Mooner
nguyensythanh01
Thành Shinobi
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: Thiện Nguyễn
Tỉnh thành: Hải Dương
Trường THPT: THPT Cầu Xe
Đia chỉ trường THPT: Xã Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ
Ngày tham gia: 22-07-2016 09:57