Thông tin Mooner
nguyentanphuc10kc2
Nguyễn Tấn Phúc
Level: 53 SP: 69
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenphuc
Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
Trường THPT: THPT NK ĐH KHTN
Đia chỉ trường THPT: 153 Nguyễn Chí Thanh Q5
Ngày tham gia: 28-10-2018 11:37