Thông tin Mooner
nguyenthitam12123
Nguyễn Thị Tâm
Level: 26 SP: 62
Đã làm 2145 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100017826523368
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Đô Lương 3
Đia chỉ trường THPT: Quang Sơn, Đô Lương
Ngày tham gia: 19-06-2017 10:31