Thông tin Mooner
nhamkoi582002
Nguyễn Thị Nhâm
Level: 173 SP: 82
Đã làm 17706 bài tập
FB: https://facebook.com/nguyenthi.nham.520
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Lương Phú
Đia chỉ trường THPT: Xã Lương Phú, huyện Phú Bình
Ngày tham gia: 20-05-2018 08:57