Thông tin Mooner
nhandinh285
Đinh Thị Nhàn
Level: 16 SP: 40
Đã làm 1536 bài tập
FB: https://facebook.com/dinhthianh240498
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: THPT Vân Nội
Đia chỉ trường THPT: Xã Vân Nội, H Đông Anh
Ngày tham gia: 21-05-2020 11:14