Thông tin Mooner
nhungevil2000
Cố thêm chút nữa
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB:
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Lê Văn Thịnh
Đia chỉ trường THPT: Xã Đông Cứu -Gia Bình
Ngày tham gia: 31-05-2016 10:36