Thông tin Mooner
ninhninha
Trịnh Thị Ninh
Level: 11 SP: 74
Đã làm 377 bài tập
FB: https://facebook.com/antonette.brown.503
Tỉnh thành: Hà Nội
Trường THPT: BTVH Thạch Bàn
Đia chỉ trường THPT: Phường Thạch Bàn-Long Biên
Ngày tham gia: 15-06-2020 08:35