Thông tin Mooner
ninhthuha
Ninh Ha
Level: 0 SP: 19
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100009378472902
Tỉnh thành: Bắc Giang
Trường THPT: DTNT huyện Sơn Động
Đia chỉ trường THPT: TT An Châu, huyện Sơn Động
Ngày tham gia: 03-05-2019 10:49