Thông tin Mooner
No1world
walking on the air
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/alberd.aker
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Lương Thế Vinh
Đia chỉ trường THPT: Quảng Trạch, Quảng Bình
Ngày tham gia: 27-06-2017 06:24