Thông tin Mooner
Phamthainam
Phạm Thái Nam
Level: 33 SP: 72
Đã làm 3184 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100005581995499
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Nguyễn Văn Cừ
Đia chỉ trường THPT: Huyện Quế Sơn, Quảng Nam
Ngày tham gia: 23-08-2019 04:43