Thông tin Mooner
phanduc2k2
Phan Anh Đức
Level: 102 SP: 87
Đã làm 15606 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100022328342904&fref=pb&hc_location=friends_tab
Tỉnh thành: Bắc Ninh
Trường THPT: THPT Gia Bình 1
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Ngụ -Gia Bình
Ngày tham gia: 09-05-2018 07:46