Thông tin Mooner
Phannhu2801
Nguyễn phan ngọc như
Level: 22 SP: 75
Đã làm 2233 bài tập
FB: Https://facebook.com/nguyennhu
Tỉnh thành: Đắk Lắk
Trường THPT: THPT Ea H'leo
Đia chỉ trường THPT: Huỵện Ea H'leo
Ngày tham gia: 16-06-2018 08:24