Thông tin Mooner
phanvantu02
lê thị tú
Level: 59 SP: 70
Đã làm 15416 bài tập
FB: https://facebook.com/vantu.phan.14606
Tỉnh thành: Quảng Bình
Trường THPT: THPT Trần Phú
Đia chỉ trường THPT: Bố Trạch, Quảng Bình
Ngày tham gia: 17-03-2019 09:38