Thông tin Mooner
phatharrypotter
Nguyễn Thanh Huy
Level: 31 SP: 71
Đã làm 1757 bài tập
FB: https://facebook.com/2.truongtanphat
Tỉnh thành: Lâm Đồng
Trường THPT: Trường THPT Lê Hồng Phong
Đia chỉ trường THPT: Xã Hoà Ninh -Di Linh
Ngày tham gia: 10-09-2017 11:33