Thông tin Mooner
phunguyenminh37625
Nguyễn Minh Phú
Level: 57 SP: 85
Đã làm 7662 bài tập
FB: https://facebook.com/phu.nguyenminh.37625
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Hậu Lộc 4
Đia chỉ trường THPT: Xã Hưng Lộc, Hậu Lộc
Ngày tham gia: 28-03-2019 12:32