Thông tin Mooner
phuongtrang08shh
nguyễn phương
Level: 47 SP: 0
Đã làm 6945 bài tập
FB: https://facebook.com/phuongthao.doan.14
Tỉnh thành: Quảng Nam
Trường THPT: THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Đia chỉ trường THPT: Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Ngày tham gia: 14-11-2018 04:45