Thông tin Mooner
quangdung2002
Đào Quang Dũng
Level: 42 SP: 90
Đã làm 787 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100035647936579
Tỉnh thành: Thái Nguyên
Trường THPT: THPT Lương Phú
Đia chỉ trường THPT: Xã Lương Phú, huyện Phú Bình
Ngày tham gia: 16-09-2019 01:12