Thông tin Mooner
quantm
Trần Minh Quân
Level: 53 SP: 74
Đã làm 7036 bài tập
FB: https://facebook.com/TranMinhQuan.lqd
Tỉnh thành: Bình Định
Trường THPT: THPT chuyên Lê Quý Đôn
Đia chỉ trường THPT: 02 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn
Ngày tham gia: 02-07-2017 11:22