Thông tin Mooner
quanvmvlth217
pham quan
Level: 15 SP: 77
Đã làm 998 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100029092941216
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Tống Duy Tân
Đia chỉ trường THPT: Thanh Hóa
Ngày tham gia: 13-04-2018 08:58