Thông tin Mooner
radisk
Đỗ Đại Học
Level: 53 SP: 79
Đã làm 6881 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.php?id=100010917700026
Tỉnh thành: Gia Lai
Trường THPT: Trường THPT Pleiku
Đia chỉ trường THPT: Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku
Ngày tham gia: 17-07-2017 08:56