Thông tin Mooner
rum0807
TT MADRID
Level: 0 SP: 0
Đã làm 0 bài tập
FB: https://facebook.com/profile.?id=100011350416630
Tỉnh thành: Thanh Hóa
Trường THPT: THPT Yên Định 1
Đia chỉ trường THPT: Thị Trấn Quán Lào, Yên Định
Ngày tham gia: 25-03-2017 05:07